рефераты курсовые

Религия и мифология

Стрибог
Стрибог 5 СТРИБОГ Для поддержания власти киевских князей и подкрепления государственности требовалась определенная религиозно - идеологическая основа, в лице которой выступало язычество. Оно обла...
История русской церкви
История русской церкви 14 Содержание: Языческая Русь стр. 2 Принятие христианства на Руси стр. 5 · 1 попытка стр. 5 · 2 попытка стр. 6 · 3 попытка стр. 6 · Последствия выбора христианства стр. 8...
Религиозное возрождение в Беларуси в постсоветский период
Религиозное возрождение в Беларуси в постсоветский период 18 Министерство образования Республики Беларусь Частное учреждение образования «БИП - Институт правоведения» Гродненский филиал Кафедра ф...
История Русской Православной Церкви
История Русской Православной Церкви КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Тема История Русской Православной Церкви ВВЕДЕНИЕ История русской православной церкви насчитывает уже более тысячи лет. Земля Русская пережи...
Становление славянского язычества, как базы двоеверия в канун Крещения Руси
Становление славянского язычества, как базы двоеверия в канун Крещения Руси СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Источники и историография 2. Дохристианские религиозные представления восточных славян. Места ку...
Причини виникнення реліг
Причини виникнення реліг НІКОПОЛЬСКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ Контрольна робота З дисципліни “Культурологія” На тему Причина виникнення релігії Студентки Булкіної Сюзанни Валеріївни Курса, групи...
Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільств
Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільств 11 Міністерство освіти і науки України Новокаховський приладобудівний технікум Соціологія Основні тенденції розв...
Релігія в сучасному житт
Релігія в сучасному житт 3 Релігія в сучасному житті 1. Дайте характеристику такому релігієзнавчому напряму як лінгвістичне релігієзнавство 2 2. Хеттська релігія 5 3. У чому полягає, за Конфуцієм...
Релігія та віра як феномен в історії суспільства
Релігія та віра як феномен в історії суспільства 11 Релігія та віра як феномен в історії суспільства Релігієзнавство - молода й водночас одна з найдавніших галузей гуманітарної науки. Молода, бо...
Релігія та мистецтво
Релігія та мистецтво ПЛАН 1. Сутність та походження релігії. 2. Основні світові релігії: - буддизм, - християнство, - іслам. 3. Біблія - першоджерело мистецтва. 4. Висновки. 5. Використана літера...
Релігія в житті українського народу
Релігія в житті українського народу РЕЛІГІЯ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ План Неоднозначність впливу релігії на різні сфери суспільного життя. Релігія в житті українців Релігія і вільнодумство і а...
Релігія як предмет філософського осмислення
Релігія як предмет філософського осмислення 9 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ Релігія як предмет філософського осмислення План 1. Сутність релігії 2. Загальні ознаки релігій. 3. Філософські концепції природи рел...
Таїнство священства та проблема целібату католицького духовенства
Таїнство священства та проблема целібату католицького духовенства 1 План Вступ 2 Розділ 1. Встановлення Таїнства Священства та його аналіз. 8 1.1 Місія Ісуса Христа і Його служителів. 13 1.2 In p...
Таїнство Хрещення і його сутність
Таїнство Хрещення і його сутність 113 План Вступ Розділ І. Таїнствo Хрещення і йoгo сутність Розділ ІІ. Істoричний рoзвитoк чинoпoслідувань таїнства Хрещення. Пригoтування дo таїнства Хрещення ІІ...
Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура
Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура Контрольна робота «Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура» Вступ Слово релігія перекладається з латинського як бла...
Релігія як духовний феномен і суспільне явище
Релігія як духовний феномен і суспільне явище 2 7 Реферат на тему Релігія як духовний феномен і суспільне явище ПЛАН 5. Ідея єдності людини і Бога. 6. Релігія -- засіб утвердження людини у світі....
Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теолог
Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теолог 10 Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології Богослови майже усіх релігійних конфесій запевняють своїх віруючих, що...
Релігія в глобалізованому світ
Релігія в глобалізованому світ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА Реферат Релігія в глобалізованому світі 2009 Bідoмий і нaйбільш цитo...
Основні елементи реліг
Основні елементи реліг 9 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ Основні елементи релігії ПЛАН 1. Вступ. 2. Релігійна свідомість. 3. Релігійний культ. 4. Релігійні організації. 5. Висновки 6. Використана література 1. В...
Конфуціанство
Конфуціанство Донецький національний технічний університет Кафедра філософії Реферат на тему: Конфуціанство Виконав студент групи РКК 07 а Таперік Р. Ю. Донецьк 2008 Зміст 1. Витоки конфуціанства...
Даосизм і конфуціанство як релігійні теч
Даосизм і конфуціанство як релігійні теч 2 Реферат на тему Даосизм і конфуціанство як релігійні течії. ПЛАН 1. Походження та духовні джерела даосизму. 2. Особливості релігійного культу. 3. Походж...
Религия
Религия РЕЛИГИЯ (от лат. religio -- набожность, святыня, предмет культа), мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ), основана на вере в суще...
Христианские секты
Христианские секты 24 Реферат На тему: Христианские секты. 2006 Содержание Введение 3 I. Отличительные особенности культов и сект 4 II. Самые распространенные христианские секты. 5 1. Христадельф...
Роль религии в США
Роль религии в США 2 Министерство образования и науки Российской Федерации Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова Факультет иностранных языков Реферат на тему: Р оль р елиги...
Вселенские соборы в православной традиции
Вселенские соборы в православной традиции МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ КАФЕДРА...
Гіпотеза про виникнення магії як ілюзорної форми практики
Гіпотеза про виникнення магії як ілюзорної форми практики Реферат з предмету «Антропосоціогенез» На тему Гіпотеза про виникнення магії як ілюзорної форми практики виконала студентка II курсу заоч...
Вопросы авторства книги пророка Исаии
Вопросы авторства книги пророка Исаии 17 Санкт- Петербургская Евангелическая Богословская Академия Реферат Тема: “Проблема авторства книги пророка Исаии”. Предмет: “Изучение книги пророка Исаии”...
Второй Ватиканский Собор
Второй Ватиканский Собор СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА КО II ВАТИКАНСКОМУ СОБОРУ ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА 2.1 Начало работы Собора 2.2 Конституция о Богослужении. Ли...
Вся власть от Бога через Иисуса Христа
Вся власть от Бога через Иисуса Христа 1 25 Институт Развития Христианского Лидерства РЕФЕРАТ На тему: «Вся власть от Бога через Иисуса Христа» По курсу: « Власть верующего » 2009 Содержание Всту...
Восточные христианские церкви
Восточные христианские церкви 26 Донецкий институт здоровья, физического воспитания и спорта Реферат на тему: «Восточные христианские церкви» Подготовила: Притуляк Валерия Донецк 2010 Введение ВО...
Волынская епархия между мировыми войнами
Волынская епархия между мировыми войнами 104 Введение После Первой мировой войны на Волыни начинаются новые процессы. Общественно-политические изменения 1917-1920 годов сдвинули традиционное устр...
География национальных религий. Религиозная обстановка в России и Пермском крае
География национальных религий. Религиозная обстановка в России и Пермском крае 35 Содержание Введение 1. История возникновения религий 2. Национальные религии 2.1 Индуизм 2.2 Даосизм 2.3 Конфуци...
Господство иудаизма в России
Господство иудаизма в России Самарский Государственный Медицинский Университет Кафедра Социологии и Политологии Реферат На тему: Господство иудаизма в России Студентка Vкурса Лечебного факультета...
Господь центр семейного союза
Господь центр семейного союза Институт развития христианского лидерства Реферат н а тему: «Господь центр семейного союза» п о курсу: « Религия » Студента 1 курса Мамая Тараса Васильевича Школа «В...
Гонения на церкви в ранний период
Гонения на церкви в ранний период 2 ХРИСТИАНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУРСОВАЯ РАБОТА Го нения на церкви в ранний период студента І курса гуманитарного факультета Одесса -2003 г....
Гражданская религия в США
Гражданская религия в США Оглавление Краткая справка Глава 1. Как все начиналось 1.1 Новый тип религиозности в Америке 1.2 «Обожествление» свободы и демократии Глава 2. Гражданская религия в США...
Государство и церковь: правовое регулирование их взаимоотношений
Государство и церковь: правовое регулирование их взаимоотношений 46 Содержание Введение 3 Глава 1. Исторические аспекты взаимоотношений государства и церкви 5 Глава 2. Религиозные организации, ти...
Даосизм и его влияние на китайскую культуру
Даосизм и его влияние на китайскую культуру - 22 - Почему я выбрала именно эту тему? Почему я выбрала именно эту тему для своего реферата? Почему я пишу его именно о даосизме? Дело в том, что лич...
Даосизм как философия и религия
Даосизм как философия и религия 11 Введение Даосизм предлагает вернуться к естественности, чтобы вновь в полной мере почувствовать вкус жизни, утраченный в далеком детстве. Ханю Цян-цзы Некоторые...
Действия Бога в современном мире
Действия Бога в современном мире 9 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кафедра Теологии Контрольно-курсовая работ...
Державно-церковні відносини в період незалежної України
Державно-церковні відносини в період незалежної України МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ Університет ІНФОРМАТИКИ і ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФІЇ і РЕЛІГІЄЗНАВСТВА КАФЕДРА РЕ...
Праваслаўе на тэрыторыі Беларусі і Рас
Праваслаўе на тэрыторыі Беларусі і Рас Праваслаўе на тэрыторыі Беларусі і Расі З мест 1. Агульная характарыстыка праваслаўя 2. Хрысціянізацыя Русі 3. Гісторыя праваслаўя на тэрыторыі Беларусі і Р...
Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітт
Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітт 149 УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ Протоієрей Ігор Швець “Діяльність українських право...
Деяния апостолов и послания
Деяния апостолов и послания 7 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА им. ГУБКИНА РЕФЕРАТ по теме: ”ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ И П ОСЛАНИЯ” Студентки 2-го курса группы ЭП-95-7 Газизовой Э.С. Преподаватель: Н...
Развитие ислама
Развитие ислама 30 План Введение 1. Аравия до ислама 1.1 Формирование классового общества 1.2 Культ язычества в доисламской Аравии. Основные предпосылки возникновения ислама 2. Ханифы и Мухаммед....
Деструктивные секты
Деструктивные секты Реферат на тему: Деструктивные секты Введение В современной России в последние годы неуклонно растет интерес к религии. И этот процесс считается положительным, поскольку возро...
Деструктивные культы (секты)
Деструктивные культы (секты) МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин Дисциплина: Религиоведение...
Дзен-буддизм в США
Дзен-буддизм в США Введение Правящим кругам США было вовсе не безразлично, что происходит с молодежью страны. Причины их тревоги довольно четко сформулировал в 1970 г. советник президента Никсона...
Джайнизм
Джайнизм 19 3 Реферат на тему: «Философские и религиозные принципы джайнизма» КАЗАНЬ 2005г. Содержание 1 Введение ………………………………………………………………….. 3 2. Основная часть……………………...………………………………….. 4 3. За...
Доисламские религии у кыргызов
Доисламские религии у кыргызов - 1 - ПЛАН Введение Глава 1. Классификация религий у кыргызов § 1 . Систематизация религий в литературе § 2 . Принципы (морфологической) классификации религи й Глав...
Доктрина оправдания верой М. Лютера
Доктрина оправдания верой М. Лютера МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ «ДОКТРИНА ОПРАВДАНИЯ ВЕРОЙ М. ЛЮТЕРА» Ре...
Драконы на Земле реально существуют
Драконы на Земле реально существуют Оглавление 1. Введение 2. Драконы на Земле реально существуют! 3. Заключение 4. Список используемой литературы 5. Приложения С самого раннего детства я интерес...
Христианство в России в XVII–XVIII веках
Христианство в России в XVII–XVIII веках 16 Реферат Христианство в России XVII - XVIII в еках 1. Патриарх Никон. Обрядово-культовые реформы С деятельностью Никона, занимавшего патриарший престол...
Христианство в Удмуртии
Христианство в Удмуртии 23 Федеральное агентство по образованию Государственное образование Высшего профессионального образования «Ижевский Государственный Технический Университет» Воткинский фил...
Догматы христианства
Догматы христианства http://monax.ru/order/ - рефераты на заказ (более 2300 авторов в 450 городах СНГ). ДОГМАТЫ ХРИСТИАНСТВА Предисловие Введение ЧАСТЬ 1 Христианство: исторический обзор Глава 1....
Христианство и культура
Христианство и культура МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВ...
Христианство на Западе в XVII–XVIII вв.
Христианство на Западе в XVII–XVIII вв. Реферат «Христианство на Западе в XVII - XVIII вв.» 1. Папство в борьбе за сохранение своих феодальных позиций В период борьбы буржуазии за господство в за...
Христианство, его рождение и распространение
Христианство, его рождение и распространение 3 Содержание 1. Христианство: рождение и распространение 2. Проблемы историчности Иисуса Христа 3. Христианство до церковного раскола 4. Раскол христи...
Христианство православие
Христианство православие 14 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин Дисциплина: Религиоведение...
Христианство, как культурный феномен
Христианство, как культурный феномен 31 Министерство образования РФ Тверской государственный технический университет Кафедра социологии и культурологии Контрольная работа по дисциплине «Культурол...
Христианство. Католичество
Христианство. Католичество Реферат по теме: ученицы 11-А класса гимназии № 71 Олешко Анастасии г. Запорожья 2005 План I. Христианство 1. Что такое христианство. 1. История сотворения мира. Грехоп...
Христианские заветы
Христианские заветы 7 Задание 1 «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас… когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на у...
Христианская этика
Христианская этика 14 СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 .Христианская этика Тема ненасилия в христианской этике Жизнь и миссия Моисея Законодательство Моисея Справедливость и милосердие 2. Иисус Христос: мор...
Христианская этика Средневековья
Христианская этика Средневековья СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. РЕЛИГИОЗНАЯ ЭТИКА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 2. ЕВАНГЕЛЬСКАЯ МОРАЛЬНАЯ ДОКТРИНА 3. ОПРАВДАНИЕ РОЛИ ЦЕРКВИ - ВАЖНЕЙШАЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ХРИСТИАНСКО...
Христианская концепция происхождения морали
Христианская концепция происхождения морали 2 Содержание 1. Понятие морали и основные концепции ее происхождения 2. Сущность христианской концепции происхождения морали 3. Особенности христианско...
Христианские монастыри
Христианские монастыри Христианские монастыри издавна были научными центрами Европы. Именно там в борьбе христианской догматики с многочисленными ересями выковывались основы современного научного...
Христианские обряды
Христианские обряды 11 Введение. В настоящее время Русская православная церковь по-прежнему занимает в нашей стране ведущее место по числу сторонников вероисповедания, хотя уже с 1917 года являет...
Христианство: история возникновения и античные критики
Христианство: история возникновения и античные критики Реферат: Христианство: история возникновения и античные критики Содержание Введение 1. Об истории возникновения христианства 1.1. О первоист...
Христианский плюрализм: его истоки
Христианский плюрализм: его истоки Размещено на http://www.allbest.ru Министерство образования и науки Российской Федерации РЕФЕРАТ на тему: «Христианский плюрализм: его истоки» Проверил: доцент...
Учение о церкви у святых отцов и учителей церкви
Учение о церкви у святых отцов и учителей церкви Учение о Церкви у святых отцов и учителей Церкви План Введение 1 Мужи апостольские. Св. Игнатий Богоносец 2 Киприан Карфагенский- как родоначальни...
Учения Августина Блаженного. "Град земной" и "Град Божий"
Учения Августина Блаженного. Град земной и Град Божий 16 Министерство образования и науки Украины ЮГНПУ им. Константина Дмитриевича Ушинского Реферат На тему: Учения Августина Блаженного. Град зе...
Учитесь любить
Учитесь любить 5 УЧИТЕСЬ ЛЮБИТЬ Без любви не обойтись ВСЕ люди, независимо от возраста, культуры, языка или расы, жаждут любви. Если эта жажда не утоляется, нет счастья. Один исследователь в обла...
Учителя человечества: Мухаммед
Учителя человечества: Мухаммед КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Дисциплина: Этика Тема: Учителя человечества: Мухаммед План Введение Жизнь и деятельность Истинная вера и последний суд Своеобразие этики Корана...
Уявлення про людину і структуру світу у буддизм
Уявлення про людину і структуру світу у буддизм Реферат на тему: Уявлення про людину і структуру світу у буддизмі Буддизм У VI в. до н.е. у брахманісткій Індії з'явилися дивні люди. Випливаючи на...
Учение об оправдании в посланиях апостола Павла
Учение об оправдании в посланиях апостола Павла Содержание Предисловие Часть первая. Оправдание Глава 1. Источники идеи оправдания 1.1Праведность 1.3Терминология и значение 1.2Праведность перед Б...
Христианский брак и современные вызовы
Христианский брак и современные вызовы ~ 2 ~ Российская Церковь Христиан Веры Евангельской Заочный Теологический Институт Решение о допуске к защите Ректор ЗТИ _ Решиковец Н.П._ к защите допустит...
Уявлення стародавніх слов’ян
Уявлення стародавніх слов’ян Курсова робота Уявлення стародавніх слов'ян Зміст Вступ І. Теоретична характеристика та формування уявлень ІІ. Міфи і релігійні вірування східних слов'ян ІІІ. Демонол...
Фальшива релігія, чи можуть померлі допомагати живим
Фальшива релігія, чи можуть померлі допомагати живим 1 РЕФЕРАТ з релігієзнавства На тематику: Фальшива релігія: чи можуть померлі допомагати живим План Вступ 1. Відданий під час випробувань (Петр...
Феномен двойничества в христианской антропологии
Феномен двойничества в христианской антропологии Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Шуйский государственный педа...
Философия буддизма и её современное значение
Философия буддизма и её современное значение Философия буд дизма и её современное значение Содержание Введение 1. Особенности философии буддизма 1.1. Философия в Древней Индии 1.2. Буддизм - как...
Ферапонтов Белозерский Богородице-Рождественский монастырь
Ферапонтов Белозерский Богородице-Рождественский монастырь Ферапонтов Белозерский Богородице-Рождественский монастырь Ферапонтов монастырь вырос меж двух озер, на месте, облюбованном преподобным...
Фетишизм
Фетишизм Министерство образования Республики Бурятия МУП Средняя общеобразовательная школа № 3 РЕФЕРАТ По теме: «Фетишизм» Выполнил Ученик 10 класса Дроздов С.С. Научный руководитель Иванова Т.Н....
Философия мифа
Философия мифа 13 СОДЕРЖЕНИЕ Введение Философское понятие мифа Место мифологии в культуре Учение Эрнеста Кассирера о мифе Заключение Список используемой литературы ВВЕДЕНИЕ Изучая мифы различных...
Функции религии в жизни общества
Функции религии в жизни общества 13 Введение. Дать точное и однозначное определение понятия религия невозможно. В науке таких определений существует множество. Они зависят от мировоззрения тех уч...
Характер и цели прихода Иисуса Христа на землю
Характер и цели прихода Иисуса Христа на землю Характер и цель прихода Иисуса на землю вызывает много вопросов. Почему Иисус пришел на землю именно так, как Он это сделал? Зачем Он явился в род ч...
Философия религии
Философия религии Министерство образования и науки РФ Новосибирский государственный технический университет Кафедра социологии и философии Реферат на тему: Ф илософия религии Факультет: ПМИ Автор...
Христианизация коренных народов Сибири
Христианизация коренных народов Сибири МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Ф. КАТАНОВА Институт информатики и телематики Кафедра информационн...
Христианизация Древней Руси
Христианизация Древней Руси 42 Христианизация Древней Руси Содержание Введение 1. Распространение христианства среди восточных славян 2. Крещение Руси 3. Формирование церковной организации в Древ...
Характеристика античного релігійного світогляду на прикладі стародавньої Греціх і стародавнього Риму
Характеристика античного релігійного світогляду на прикладі стародавньої Греціх і стародавнього Риму 1 Сравнительное религиоведение Религия как философская система ценностей Есть ли у религиозног...
Христианский характер
Христианский характер ХАРАКТЕР И ТЕМПЕРАМЕНТ Характер и темперамент - это индивидуально-личностные характеристики, наряду со способностями, типом нервной системы. Особенности темперамента человек...
Христианское душепопечительство: определение понятия и сферы применения
Христианское душепопечительство: определение понятия и сферы применения 32 ХРИСТИАНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ Учебная дисциплина: «Основы душепопечительства» Тема: « Христ...
Христианское вероучение в условиях научного прогресса
Христианское вероучение в условиях научного прогресса 2 РЕФЕРАТ Христианское вероучение в условиях научного прогресса 1. Торжество научного мировоззрения Развитие естествознания в рассматриваемый...
Христианское нравственное учение – истоки, содержание, ценностный смысл
Христианское нравственное учение – истоки, содержание, ценностный смысл Размещено на http://www.allbest.ru 2 Министерство образования и науки Российской Федерации Курсовая работа на тему: «Христи...
Христианство
Христианство 15 Христианство (от греческого слова греч. -- christos - помазанник, Мессия) религия созданная учением Иисуса Христа и основанные на нем формы организации общественной религиозной жи...
Христианство
Христианство ГОУ ВПО «Курский Государственный Медицинский Университет» Кафедра философии РЕФЕРАТ по философии на тему: «Христианство» Выполнил: Сошников Андрей, 2-БТ, 1 группа Проверил: Немеров Е...
Христианство
Христианство 1 Оглавление Введение 2 Глава 1. Иисус Христос как идеальный человек и герой христианской культуры 4 Глава 2. Роль христианской церкви в европейской культуре 11 2.1 Христианство и ис...
Христианство
Христианство 21 ПЛАН ВВЕДЕНИЕ 2 1. БИБЛИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА 4 2. СОЦИАЛЬНО - ИСТОРИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 5 2.1. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ХРИСТИАНСТВО...
Ранние и национальные религии
Ранние и национальные религии 24 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин Дисциплина: Религиовед...
Религиозные верования германо-скандинавских народов
Религиозные верования германо-скандинавских народов 11 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИОВЕ...
Евангельские Христиане-баптисты в России
Евангельские Христиане-баптисты в России 17 Санкт-Петербургская Евангелическая Богословская Академия Реферат “Евангельские Христиане-баптисты в России” Предмет: “История Евангельского движения” П...
Древнегреческая мифология
Древнегреческая мифология Федеральное Агентство по Образованию Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Сибирский Федеральный Университет Контр...
Древнеримская религия
Древнеримская религия 12 Введение Древнеримская религия представляет очень большой интерес для изучения как по своему чрезвычайно самобытному характеру, так и по тому назначению, которое получили...
Древнейшие культы: возникновение, характеристика и отражение в последующих религиозных представлениях человека
Древнейшие культы: возникновение, характеристика и отражение в последующих религиозных представлениях человека 16 Реферат по обществоведению на тему: Древнейшие культы: возникновение, характерист...
Древние славянские божества в русских сказках. История и вымысел
Древние славянские божества в русских сказках. История и вымысел 3 МИНИСТЕРСТВО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Научно- практическая конференция МАИ Творческая работа: «Древние славя...
Древнеегипетская "Книга Амдуат"
Древнеегипетская Книга Амдуат Древнеегипетские предания о потустороннем мире известны с III тыс. до н.э. - со времен Древнего царства: Тексты пирамид, начертанные на стенах гробниц фараонов, пове...
Древнегреческий обряд погребения
Древнегреческий обряд погребения 31 Федеральное агентство по образованию ГОУВПО «Марийский Государственный Университет» Кафедра всеобщей истории Курсовая работа ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ОБРЯД ПОГРЕБЕНИЯ....
Духовная жизнь Чжоуского Китая
Духовная жизнь Чжоуского Китая 5 Реферат по истории Китая ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЖОУСКОГО КИТАЯ ПЛАН 1. Мифология и изображение древней жизни Китая. 2. Идеология гармонии государственной жизни. 3. Литер...
Духовная культура и религиозные верования древних коми
Духовная культура и религиозные верования древних коми ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет» Воркутинский филиал Ухтинского государствен...
Христианское мировоззрение в понимании и деятельности Неплюева Н.Н.
Христианское мировоззрение в понимании и деятельности Неплюева Н.Н. Русская Православная Церковь Санкт-Петербургская Православная Духовная Академия Богословская кафедра На правах рукописи чтец Ал...
Еволюція релігійних вірувань первісних людей
Еволюція релігійних вірувань первісних людей 5 Реферат на тему Еволюція релігійних вірувань первісних людей План 1. Фетишизм - віра в одухотвореність предметів і сил природи. 2. Тотемізм. 3. Дере...
Душа – миф или реальность?
Душа – миф или реальность? Душа - миф или реальность? Данный реферат - размышление на тему внутренней природы разума в свете двух полярных взглядов на данный вопрос со стороны науки и религии, а...
Духовный мир русских монастырей
Духовный мир русских монастырей 12 Содержание Введение………………………………………………………………………...…2 1. Роль монастырей в культурной жизни Руси 4 2. Иконопись 6 3. Летопись 9 4. Книжное дело 14 Заключение 18 Л...
Душа, нирвана, загробная жизнь
Душа, нирвана, загробная жизнь Реферат «Душа, нирвана, загробная жизнь» Освещение вопроса о месте понятия души в раннем буддизме представляет серьезные трудности. В буддологической литературе быт...
Евангелие в книге пророка Исайи
Евангелие в книге пророка Исайи 13 Украинская Баптистская Теологическая Семинария Тема: Евангелие в книге пророка Исайи Предмет: Обзор Ветхого Завета Студент: А. Жданов. Преподаватель: А. Савич Б...
Дэвид Гудинг. Учение Христа о святости
Дэвид Гудинг. Учение Христа о святости Действительно, Дэвид Гудинг в своей книге «В школе Христа: (Учение Христа о святости)» сумел в простоте написания, глубоко и понятно истолковать и показать...
Египетские боги: их взлеты и падения как отражение ситуации в стране
Египетские боги: их взлеты и падения как отражение ситуации в стране Министерство Образования Российской Федерации Правительство Ленинградской области Ленинградский Государственный Университет им...
Естетичні категорії православ’я
Естетичні категорії православ’я Естетичні категорії Православ'я План Вступ 1.Святість 2. Свята Трійця 3. Божественна краса 4. Слава Божа 5. Чудо 6. Благодать 7. Любов 8. Світло Література Спочатк...
Единое происхождение имен богов Яхве и Зевс
Единое происхождение имен богов Яхве и Зевс Игорь Гаршин Единое происхождение имен богов Яхве и Зевс Содержание Содержание 1 1. Предисловие 2 2. Происхождение имени Яхве 3 Принятое объяснение на...
St. Uspenska Pochaevska Laura
St. Uspenska Pochaevska Laura St. Uspenska Pochaevska Laura Pochaevska Laurels is situated in the West of Ukraine in seventy kilometers from the city of Ternopol and in twenty kilometers from the...
Іслам
Іслам 23 1. Узнікненне ісламу Іслам з'яўляецца самай маладой сусветнай рэлігіяй. Ён узнік у VІІ ст. н.э., амаль на 600 гадоў пазней за хрысціянства і больш чым на 1000 - за будызм. Зараз іслам -...
Євангельська відповідь на органічно-моралістичну критику юридичного розуміння спасіння
Євангельська відповідь на органічно-моралістичну критику юридичного розуміння спасіння Всеукраїнський Союз Об'єднань Церков ЄХБ Українська Баптистська Теологічна Семінарія КУРСОВА РОБОТА ЄВАНГЕЛЬ...
Індуїзм шлях від становлення до світової реліг
Індуїзм шлях від становлення до світової реліг 1 Реферат на тему Індуїзм: шлях від становлення до світової релігії ПЛАН 1. Індуїзм як система світосприйняття. 2. Походження та духовні джерела. 3....
Іслам і буддизм. Національні реліг
Іслам і буддизм. Національні реліг ІСЛАМ І БУДДИЗМ. НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ Іслам Іслам одна з світових релігій. Назва «іслам» переводиться з арабського як покірний. Іслам ще називають мусульманством...
"Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму
Абхідхармакоша Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФІЇ І РЕЛІГІЄЗНАВСТВА КАФ...
Історія виникнення та віровчення зороастризму
Історія виникнення та віровчення зороастризму АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Реферат На тему: «Історія виникнення та віровчення зороастризму» Київ 2009 План Вступ 1. Соц...
Історична генеза реліг
Історична генеза реліг 2 Реферат на тему Історична генеза релігії ПЛАН 1. Первісна міфологія як підґрунтя релігійних вірувань 2. Створення світу в перших релігійно-міфічних системах народів світу...
Іудаїзм
Іудаїзм Міністерство освіти і науки України Любешівський технічний коледж ЛНТУ «Іудаїзм» Реферат підготував: студент групи №32 Демих Вадим Любешів 2009 План Вступ Виникнення іудаїзму Межі поширен...
Язычество, христианство, двоеверие
Язычество, христианство, двоеверие Министерство образования и науки РФ Новосибирский Государственный Технический Университет Кафедра истории и политологии Расчетно-графическая работа по истории н...
Язычество славян
Язычество славян Введение Культура - это все, что создано человеком, его «вторая природа», мы должны определить для себя является ли религия элементом культуры, или она, как утверждают теологи, р...
Иудаизм- первая монотеистическая религия. Мистицизм в иудаизме. Каббала. Тора – «ветхий завет».Талмуд. Этапы истории”.
Иудаизм- первая монотеистическая религия. Мистицизм в иудаизме. Каббала. Тора – «ветхий завет».Талмуд. Этапы истории”. 2 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентств...
Язычнiцтва на Беларусi
Язычнiцтва на Беларусi Язычн i цтва на Беларус i Змест 1. Вызначэнне язычніцтва. Тыпы язычніцтва на Беларусі 2. Звышнатуральныя істоты беларускага язычніцтва 3. Беларускія язычніцкія святы Спіс в...
Язычество и христианство на Руси, их взаимовлияние
Язычество и христианство на Руси, их взаимовлияние 19 Работа на тему: Язычество и христианство на Руси, их взаимовлияние 2005 Содержание Введение 3 1. Христианство и русская культура 4 2. Христиа...
Язычество древних славян
Язычество древних славян Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта и Туризма Контрольная работа По предмету: История Отечества На тему: Язычество древних славян. Его особ...
Язычество и христианство
Язычество и христианство 4 Язычество и христианство. Предисловие Прошло больше тысячи лет с тех пор, как Отцы Церкви писали трактаты против язычников. Сейчас эти трактаты стали вновь актуальны. Н...
Язычество древних славян
Язычество древних славян Оглавление Введение 1. Древнейшие цивилизации на территории нашей страны 2. Происхождение славян 3. Славяно-Русское язычество 3.1 Классификация и общие сведения 3.2 Мир в...
Язычество древних славян
Язычество древних славян ЯЗЫЧЕСТВО ДРЕВНИХ СЛАВЯН СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Древнерусское язычество - истоки и историческое значение Глава 2. Мифология древних славян, пантеон языческих богов...
Отношение христианства к суициду
Отношение христианства к суициду 10 СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1. История отношения христианства к суициду 4 2. Библейское отношение к суициду 6 2.1 Библейские примеры фактов суицида 6 3. Подсознатель...
Преподобный Иоанн Лествичник
Преподобный Иоанн Лествичник Педагогический университет Реферат на тему: «Преподобный Иоанн Лествичник» (Патралогия) студента 39 группы исторического факультета Чернигов - 2009 План Введение 1. К...
Рецензія "Про Таїнства Церкви"
Рецензія Про Таїнства Церкви - 2 - У своїй книзі «Про Таїнства Церкви» Бенедетто Теста розвиває низку різних ідей про Святі Тайни, ділячи при цьому їх на певні категорії. Одною з таких категорій...
Язычество в системе мировоззрения человека
Язычество в системе мировоззрения человека ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРС...
Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.
Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФІЇ І РЕЛІГІЄЗНАВСТВА КАФЕДРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА...
Мифологизация предания о деятельности Евангелиста Луки, как художника
Мифологизация предания о деятельности Евангелиста Луки, как художника 8 Мифологизация предания о деятельности Евангелиста Луки, как художника Начиная рассуждать о мифологизации жизни и самых разн...
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь Спасо-Яковлевский монастырь прошел в своем развитии несколько этапов. Довольно долго он был маленьким малоизвестным мон...
О личности и индивидуальности в свете христианского вероучения
О личности и индивидуальности в свете христианского вероучения О л ичност и и индивидуальност и в свете христианского вероучения Введение Мы живём в эпоху прогрессирующей урбанизации и глобализац...
Основи есхатолог
Основи есхатолог 11 Основи е схатологі ї План 1. Есхатологія як вчення про Кінець світу 2. Есхатологічні уявлення в язичницькому світі 3. Есхатологія в Старому Завіті 4. Християнська есхатологія...
Духовная история Православия
Духовная история Православия Духовная история Православия Кашуба Вадим Рождение идола Меня заинтересовал вопрос: почему в христианских церквях, проповедующих Христа, очень сильно отличаются ритуа...
Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках
Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках План 1. Значення тілесного досвіду у релігійних традиціях 2. Екстаз - перемога тілесного над свід...
Ассирийская церковь Востока
Ассирийская церковь Востока 2 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ КАФЕДРА РЕЛИГИОВЕДЕ...
Золото и архетип солярного культа
Золото и архетип солярного культа 22 Министерство образования РБ Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» Кафедра славянской истории и м...
История дзен-буддизма
История дзен-буддизма Министерство науки и образования Украины Донецкий национальный технический университет Реферат по религиоведению на тему: Дзен-буддизм Выполнила: студентка гр. ЭФ-06А Шелест...
История Свято-Успенского православного прихода
История Свято-Успенского православного прихода МОУ «Шербакульский лицей» ИСТОРИЯ СВЯТО-УСПЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА Выполнила: Вагнер Кристина Ученица 9 «Б» класса Проверила: Прикман Н. Н. 20...
Канфесіянальная сітуацыя на Беларусі ў ХІХ стагоддз
Канфесіянальная сітуацыя на Беларусі ў ХІХ стагоддз Гісторыя Беларусі Канфесіянальная сітуацыя на Беларусі ўХІХ стагоддзі Выканаў: вучань 8 “Б” класа сярэдняй школы №11 Кажакоў Сяргей 2005 Ідэала...
Константин Великий – благодетель или губитель?
Константин Великий – благодетель или губитель? 13 Заочный Теологический Институт Пятидесятников Реферат по курсу: « История Церкви » на тему: « Константин “Великий” - благодетель или губитель? »...
Адвентизм
Адвентизм 15 ВСЕМИРНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ О церкви. Название 1. Адвентисты Седьмого Дня Всемирная христианская Церковь протестантского направления. 2. Название «Адвенти...
Аллегорический метод изучения Ветхого Завета в произведениях Филона Александрийского
Аллегорический метод изучения Ветхого Завета в произведениях Филона Александрийского 12 Курсовая работа на тему: «Аллегорический метод изучения Ветхого Завета в произведениях Филона Александрийск...
Альтернатива: нехристианская Европа
Альтернатива: нехристианская Европа 8 Вместо вступления: что такое альтернативная история? «Конструирование альтернативных версий истории остается для нас обычной интеллектуальной игрой до тех по...
Алогічний вимір дзен-буддійського вчення
Алогічний вимір дзен-буддійського вчення 6 Зміст Вступ 2 1. Логіка Дзен-буддійського вчення 5 2. Практична користь Дзен-Буддизму 13 Висновки 21 Список використаної літератури 24 Вступ Чань-буддиз...
Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиц
Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиц 12 Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці План 1. Особливості нетрадиційних культів 2. Неохристиянс...
Аналіз раціонального обгрунтування буття Бога
Аналіз раціонального обгрунтування буття Бога 7 Размещено на http://www.allbest.ru/ Размещено на http://www.allbest.ru/ Аналіз раціонального обгрунтування буття Бога Зміст Вступ 1. Проблема визна...
Анализ влияния религиозного мировоззрения на различные сферы жизнедеятельности
Анализ влияния религиозного мировоззрения на различные сферы жизнедеятельности 11 Государственный университет Высшая школа экономики Реферат Тема: Анализ влияния религиозного мировоззрения на раз...
Анализ космологического аргумента существования Бога
Анализ космологического аргумента существования Бога Тема Анализ космологического аргумента существования Бога СОДЕРЖАНИЕ Введение ГЛАВА 1.Характеристика космологического аргумента 1.1 История ра...
Іудаїзм в Україн
Іудаїзм в Україн 5 Тернопільська академія народного господарства Інститут обліку і аудиту Контрольна робота на тему: “Іудаїзм в Україні” Тернопіль 2000 На відміну від раннім національних релігій,...
Іудаізм
Іудаізм Іудаізм ЗМЕСТ 1. Этапы гісторыі іудаізму 2. Веравучэнне і культ іудаізму 3. Іудаізм на Беларусі СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ 1. Этапы гісторыі іудаізму Іудаізм - нацыянальная рэлігія яўрэяў....
Іудаїзм як найдавніша релігія світу
Іудаїзм як найдавніша релігія світу 8 Іудаїзм - одна з найдавніших монотеїстичних релігій світу , яка з невеликими змінами функціонує і до тепер і є національною релігією євреїв. Ця релігія відіг...
Іудаїзм в Україні. Антирелігійна компанія М. Хрущова. Наступ на іудейські релігійні громади
Іудаїзм в Україні. Антирелігійна компанія М. Хрущова. Наступ на іудейські релігійні громади 3 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИ...
А.С. Пушкин и Православие
А.С. Пушкин и Православие ДОКЛАД На тему : « А .С.Пу шкин и П равосла вие » Дорохова Дмитрия, ученика воскресной школы при храме имени святителя Игнатия Брянчанинова Руководитель: Номоконова Н.А....
Анализ социального учения Католической церкви
Анализ социального учения Католической церкви Введение Уровень жизни людей на сегодня сильно возрос. Человек стал жить дольше, лучше, более полно удовлетворять свои потребности, появилось чувство...
Абсолютная религия
Абсолютная религия 35 Содержание. АБСОЛЮТНАЯ РЕЛИГИЯ 3 I. Общее этой религии 3 1. Открывшая себя религия 3 2. Позитивная религия откровения 6 3. Религия истины и свободы 11 II. Метафизическое пон...
Августин Блаженный и его учение
Августин Блаженный и его учение 17 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ им. Г.В. ПЛЕХАНОВА Кафедра философии Реферат...
А.С. Пушкин. Восхождение к православию
А.С. Пушкин. Восхождение к православию 57 Елецкая Православная гимназия в честь свт. Тихона Задонского КУРСОВАЯ На тему: «А. С. Пушкин. Восхождение к Православию» Выполнила ученица 11 класса Мель...
Авторство Пятикнижия, история текста
Авторство Пятикнижия, история текста 22 Заочный Теологический Институт Пятидесятников Реферат по курсу: «Пятикнижие» на тему: «Авторство Пятикнижия, история текста» Выполнил: студент 2-го курса,...
Апокалипсис первой трубы
Апокалипсис первой трубы Заокская духовная академия Богословский факультет Курсовая работа На тему: Апокалипсис первой трубы (Откр.8:7) Студент богословского факультета, 3 курс: А.А. Мохаткин Нау...
Агульная характарыстыка рэлiгii
Агульная характарыстыка рэлiгii 22 АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РЭЛ I Г II ЗМЕСТ 1. Вызначэнне рэлігіі 2. Структура рэлігіі 3. Функцыі рзлігіі 4. Тыпы рэлігіі СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ 1. Вызначэнне рэ...
Анализ учения Адвентистов седьмого дня в свете исторического христианства
Анализ учения Адвентистов седьмого дня в свете исторического христианства 24 Российская Церковь Христиан Веры Евангельской Заочный Теологический Институт Реферат по курсу: « Сравнительное богосло...
Апокрифические источники: евангелия иудео-христианские и гностические
Апокрифические источники: евангелия иудео-христианские и гностические «Апокрифические источники: евангелия иудео-христианские и гностические» Апокрифические источники «Апокрифическая» литература...
Асаблівасці каталіцтва
Асаблівасці каталіцтва Асаблівасц і каталіцтв а ЗМЕСТ 1. Агульная характарыстыка каталіцтва 2. Каталіцтва на Беларусі 3. Асаблівасці веравучэння і культу каталіцтва 4. Структура каталіцкай царквы...
Аравия до ислама
Аравия до ислама Аравия до ислама Ислам возник в среде арабов, коренных жителей Аравии. Доисламские арабы - один из многих семитских народов, обитавших в этом районе Ближнего Востока с незапамятн...
Археологические памятники истории религии
Археологические памятники истории религии Реферат Археологические памятники истории религии I . Памятники религии эпохи палеолита 1. Дорелигиозный период Самые ранние стадии развития религии изве...
Апологетика православия в Интернет-пространстве: история, тенденции, развитие, перспективы
Апологетика православия в Интернет-пространстве: история, тенденции, развитие, перспективы 2 Министерство образования РФ Свято-Тихоновский гуманитарный университет Богословский факультет Дипломна...
Аспект единого
Аспект единого Реферат на тему: АСПЕКТ ЕДИНОГО Анализ предполагается не очень глубокий, но достаточный, с учётом того, что читатель знаком в основном с христианскими верованиями. Поэтому другим р...
Біблія, як пам`ятник історії і культури
Біблія, як пам`ятник історії і культури 16 Реферат на тему: Біблія, як пам'ятник історії і культури 1. Біблія - найдивовижніша із книг, що існують в світі. 2. Дві групи Біблії: Старий і Новий Зап...
Біле братство
Біле братство 2008 Реферат на тему « Біле братство » Вступ Практично будь-який новий культ є синкретичним поєднанням самих різних ідей, які сприймаються суспільством як божевілля або екстравагант...
Бог. Его имя. Философия
Бог. Его имя. Философия Реферат на тему : Бог. Его имя. Философия К понятию Единого Бога можно прийти многими путями, в том числе и рассуждая об имени Бога. Проследим ход мыслей великого философа...
Бог. Ангелы. Божья кара
Бог. Ангелы. Божья кара Реферат Тема: Бог. Ангелы. Божья кара Бог Люди склонны доверять тому, что видят. Умытый лучами солнца мир им кажется реальней, чет тот, в котором действуют духовные сущнос...
Библия как культурно-исторический памятник
Библия как культурно-исторический памятник ПЛАН Введение Библия как культурно-исторический памятник Заключение Введение Вдумчивому человеку, - писал протоиерей Александр Мень (Э. Светлов),- трудн...
Баптизм
Баптизм 30 Реферат на тему: “Баптизм” План 1. Виникнення його. 2. Розвиток. 3. Баптизм в Україні 1. Виникнення баптизму Виникнення баптизму (у строгому змісті) відноситься до 1809 р., коли баптиз...
Библия - материально-исторический и эстетический памятник культуры
Библия - материально-исторический и эстетический памятник культуры Библия - самая удивительная их существующих в мире книг. Вряд ли найдется в истории письменности другой такой памятник, о которо...
Библия современности
Библия современности Библия современности Содержание Введение 1. Библия - священная книга христиан 2. Основные идеи и мотивы Библии Заключение Список литературы Введение Религиозные воззрения и з...
Богатство и многообразие религии кельтского народа
Богатство и многообразие религии кельтского народа Содержание Введение 1. Общая характеристика кельтского народа и их роль в общемировой истории 2. Религиозные представления кельтов 2.1 Пантеон б...
Баптизм
Баптизм 33 БАПТИЗМ Реферат по предмету «Введение в сравнительное богословие» Уч. III курса Кириченко К.Ю. Свято-Иоанновские богословско-педагогические курсы С-Петербург 2007 год. Введение 2 - 4 1...
Библиотека и религия: современные направления в разработке вопросов информационно–библиографического обеспечения
Библиотека и религия: современные направления в разработке вопросов информационно–библиографического обеспечения 90 Содержание : Введение Глава I . Религия и библиотеки: грани взаимодействия § 1....
Боги покровители врачевания
Боги покровители врачевания 2 Боги покровители врачевания в странах Древнего мира Введение Медицинская деятельность, врачевание возникли с появлением первого человека, в глубочайшей древности. Пе...
Битва Иисуса за Израиль
Битва Иисуса за Израиль БИТВА ИИСУСА ЗА ИЗРАИЛЬ Неизвестный Иисус Данная работа является еще одной (из многочисленно существующих) попыткой ухватиться хотя бы за край одежды исторического облика...
Богословское наследие святителя Афанасия Великого
Богословское наследие святителя Афанасия Великого Введение Актуальность: Апостол Павел в одном из своих посланий говорит: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, в...
Богословско-историческое обоснование догмата иконопочитания
Богословско-историческое обоснование догмата иконопочитания Размещено на http://www.allbest.ru/ Русская Православная церковь московский патриархат костромская Духовная семинария Кафедра БОГОСЛОВС...
Божественность и личность Духа Святого
Божественность и личность Духа Святого 1 4 Российская Церковь Христиан Веры Евангельской Заочный Теологический Институт Пятидесятников Реферат по курсу: « Пневматология » на тему: «Божественность...
Религиозные памятники Евпатории
Религиозные памятники Евпатории 18 Свято-Николаевский собор Этот храм построен на месте старой греческой цер-кви. Он был заложен 11 июля 1893 года (по старому стилю) в память об освобождении горо...
Зороастризм
Зороастризм 4 Зороастризм. Зороастризм - одна из древнейших религиозных систем человеческой цивилизации, под непосредственным влиянием которой сложилось представление о вере в единого бога. Это у...
Зороастризм
Зороастризм - 4 - Министерство образования республики Беларусь белорусский государственный университет исторический факультет Реферат по культурологии ЗОРОАСТРИЗМ Минск - 2006 1. Возникновение зо...
Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Рус
Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Рус 1 Реферат на тему Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Русі ПЛАН 1. Становлення теїстичних поглядів давньоукраїнців. 2. Пантеон кн...
Религиоведение - авраамические религии
Религиоведение - авраамические религии 1 1. Сущность религии, структура религии. Религия (лат. religio - совестливое отношение, совестливость, благочестие, набожность, страх Божий, святость, почи...
Зороастризм
Зороастризм 19 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ - 1 - РЕЛИГИИ ДРЕВНИХ ИРАНЦЕВ - 2 - ЗОРОАСТРИЗМ И МАЗДЕИЗМ - 4 - МИФОЛОГИЯ ЗОРОАСТРИЗМА - 8 - ЗОРОАСТРИЗМ В ДРЕВНЕМ ИРАНЕ - 10 - ЗОРОАСТРИЗМ ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО...
Религиозно-исторические истоки и вероучения раннего Ислама
Религиозно-исторические истоки и вероучения раннего Ислама 10 РЕФЕРАТ Религиозно-исторические истоки и вероучения раннего Ислама 1. Религиозно-исторические истоки раннего Ислама В момент возникно...
мусульманское право
мусульманское право Содержание Введение……………………………………………………………..3 стр. I. Понятие и характерные черты мусульманского права…….5 стр. II. Характеристика источников права………………………...12 стр. III. Отл...
Образ Заратуштры в истории и в произведениях Ф. Ницше
Образ Заратуштры в истории и в произведениях Ф. Ницше 2 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Факультет международных отношений Кафедра культурологии Образ Заратуштры в истории и в произведения...
Религиоведение
Религиоведение МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ХЕРСОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра философии и социологии КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по философии (модуль религиоведения) Вари...
Религиоведение как наука и учебная дисциплина
Религиоведение как наука и учебная дисциплина Министерство науки и образования Украины Донецкий национальный технический университет Кафедра философии Реферат по религиоведению на тему: РЕЛИГИОВЕ...
Религиоведческие теории
Религиоведческие теории 1 Религия как явление находилась всегда во внимании исследований. В 19 веке их попытки сформировали комплексную отрасль религиоведческого знания . Религиоведение изучает :...
Религиозная культура
Религиозная культура Реферат на тему: Религиозная культура Содержание Введение 1. Христианство и русская культура 2. Религия и народная культура 3. Христианство и искусство 4. Выдающиеся деятели...
Религиозный культ
Религиозный культ Содержание Введение 1. Христианский культ 2. Мусульманский культ 3. Иудейский культ 4. Культ в буддизме Заключение Список использованной литературы Введение Значительное место в...
Религиоведение как система теоретического знания
Религиоведение как система теоретического знания 29 Тема 1. Религиоведение как система теоретического знания. 1. Что такое теология? Каково соотношение религиоведения и теологии? Источники: · Осн...
Религиозная борьба в Халифате Аббасидов
Религиозная борьба в Халифате Аббасидов 2 РЕФЕРАТ Религиозная борьба в Халифате Аббасидов Ф. Энгельс дал следующую характеристику социальных основ происходившей в исламе на протяжении столетий вн...
Религиозная система балтов
Религиозная система балтов МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ КАФЕДРА РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ...
Особенности византийского христианства
Особенности византийского христианства 2 Тема: Особенности византийского христианства ПЛАН Введение 3 1. Церковь в период правления Константина I 4 2. Особенности византийского христианства 7 Спи...
История развития свободомыслия и атеизма
История развития свободомыслия и атеизма 20 КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ (НОУ ВПО) Факультет: «Социального управления» Специальность: «Социа...
Краткое введение в анекантаваду
Краткое введение в анекантаваду Введение Объектом данного исследования является гносеологический инструментарий джайнизма - неведической индийской религии, возникшей в ведический и брахманический...
Католическая церковь (XIX-начало XX веков)
Католическая церковь (XIX-начало XX веков) 10 Реферат Католическая церковь В начале XIX в. судьбы католической церкви оказались тесно связанными с деятельностью Наполеона и его претензиями на мир...
История развития свободомыслия и атеизма
История развития свободомыслия и атеизма 3 КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ (НОУ ВПО) Факультет: «Социального управления» Специальность: «Социал...
Религия древних греков
Религия древних греков 14 Реферат Религия древних греков Хотя древнегреческая религия стала предметом научного интереса раньше других нехристианских религий, изученность и понимание ее до сих пор...
Пасха. Традиции. Пасхальный стол
Пасха. Традиции. Пасхальный стол 9 Пасха. Традиции. Пасхальный стол ВВЕДЕНИЕ Русский стол широко известен за рубежом главным образом своими деликатесами: копченой спинкой осетра (балыком), малосо...
Мораль и религия
Мораль и религия Размещено на http://www.allbest.ru/ Министерство науки и образования Украины Национальный аэрокосмический университет Им. Н.Е. Жуковского Контрольная работа По предмету Религиове...
Опасности, подстерегающие пастора в служении
Опасности, подстерегающие пастора в служении Кто такой пастор? Пастор - это поставленный Богом человек, назидающий паству в истине и Слове Божиим. Не согласен с теми, кто добавляет к этому опреде...
Развитие команды пасторского служения в поместной церкви
Развитие команды пасторского служения в поместной церкви МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВИДЕНИЕ» Филиал F00149UKR28 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «Развитие команды пасторского служения в поместной церкви» ПО КУРС...
Наслідки гріхопадіння. Обітниця Спасителя
Наслідки гріхопадіння. Обітниця Спасителя 14 Українська Православна Церква Київський Патріархат Волинська Духовна Семінарія Кафедра Священого Писання С Е МЕСТРОВА РОБОТА «Наслідки гріхопадіння. О...
Русская православная церковь - история и современность
Русская православная церковь - история и современность МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин...
Русские православные монастыри и их роль в развитии национальной культуры
Русские православные монастыри и их роль в развитии национальной культуры ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ Тема реферата: Русские православные монастыри и их роль в развитии национальной культуры Зинченк...
Католицизм: історія та сучасність
Католицизм: історія та сучасність 6 Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича Економічний факультет Реферат на тему: “Католицизм . Історія та суча...
Католицизм. Його основні догмати
Католицизм. Його основні догмати 2 План Вступ……………………………………………………………………………….2 Основні доктрини католицизму………………………………………………….4 Католицизм, як напрям в християнській релігії. Католицький культ………...
Католицизм у сучасному світі. Його напрями
Католицизм у сучасному світі. Його напрями Міністерство освіти та науки України Національний гірничий університет Кафедра філософії Реферат З дисципліни: „Релігієзнавство” на тему: „Католицизм у...
Католическая церковь
Католическая церковь 8 Социальное учение Католической церкви Католицизм (от греч. katholiks -- всеобщий, вселенский), одно из основных (наряду с православием и протестантизмом) направлений в хрис...
Католическая церковь в современном мире
Католическая церковь в современном мире ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Исторический факультет Кафедра новой, новейшей истории и международных отношений. Католическая церковь в современном ми...
Крещение Руси
Крещение Руси Министерство Образования РФ ТГПУ им. Л.Н.Толстого Кафедра истории Реферат На тему «Крещение Руси». Выполнил: Проверил: Тула 2003 План. 1.Введение. 2.Крещение князя Владимира. 3.Куль...
Католическая церковь и расизм в странах Латинской Америки
Католическая церковь и расизм в странах Латинской Америки 23 Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Белорусский Государственный Педагогический Университет им. М. Тан...
Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України
Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України 179 Національний університет “Львівська політехніка” На правах рукопису ВОЛИНЕЦЬ ОКСАНА ОЛЕК...
Релігія в житті українського народу
Релігія в житті українського народу 10 Релігія в житті українського народу Розуміння ролі релігії в житті українців вимагає конкретно-історичного підходу. На цій підставі історію релігійного житт...


© 2010 Рефераты